Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall

 

21 Mars KM R 7,Konrad 8

28 Mars Helligdag,ev utsatte partier

2 April KM R8,Konrad 9

11 april Stormesterbesøk

18 April KM R9,Konrad  R10

25 April KM R 10,Konrad R11

 

 

Lisleby stenges ned

NBNBNBNBN

Sjakken på Lisleby blir nå avsluttet for i år.

Kommunen har stoppet utleie resten av året pga.økende smittefare.

Klubbmesterskap hurtigsjakk blir derfor avsluttet etter 6 runder.

Vi håper på oppstart igjen den 7 Januar 2021.

Terminliste vil bli satt opp så snart vi har noe å forholde oss til

Rolf

 

Sjakk på Lisleby 26 Nov-3 Des

Sjakk på Lisleby/Corona/Smittevern

Vi har nå hatt stop i sjakken 14 dager og hvis ikke noen nye restriksjoner kommer så satser vi på oppstart igjen 26 November slik at vi kan avvikle Klubbmesterskapet i hurtigsjakk.

Fortsatt gjelder kommunens regler på Lisleby,maks 50 pers og streng smittevern politikk.Bekreftet idag 19 November.

Vi spiller da 3 partier den 26 Nov og 3 partier den 3 Desember.

Hva som skjer den 10-17 Desember er fortsatt åpent.Det blir ikke arrangert noen form for lynsjakk denne høst.

Vi kommer tilbake med info underveis

Rolf

FSS

 

 

NSF/USFs veileder for smittevernstiltak i sjakk (oppdatert 8. nov)

Denne veilederen er basert på Helsedirektoratets veileder for idretten.
Flere kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Generelt

 • Alle arrangementer skal ha en smittevernansvarlig. Han/hun er ansvarlig for at regelverket blir fulgt nøye, og under spillets gang følge opp at avstandsregler blir fulgt. Det skal føres logg over hvem som er til stede. Loggen skal slettes etter 10 dager.
 • Maks antall deltakere følger de til enhver tid gjeldende bestemmelser, se Regjeringens koronaside.
 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 2 m avstand. Dette gjelder også tilskuere (avstanden for de som spiller mot hverandre må være minst 1 meter). Smittevernansvarlig kan ved behov pålegge spillere som er ferdig med partiet å forlate spillelokalet. Det anbefales at brett settes ut med god avstand. For at avstand til motspiller skal holdes til 1 m krever det at spillerne sitter i normalt oppreist sittestilling. Bare spilleren som er i trekket har lov å lene seg over brettet. Det er begge spillernes ansvar å påse at 1 m regelen blir fulgt. Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan delegere ansvaret til dem han finner egnet.
 • Syke personer har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til arrangementet.
 • Lokalet skal være rengjort før arrangementet.
 • Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres
  • Før og etter partiet
  • Etter toalettbesøk
  • Etter hosting/nysing/snyting
  • Før og etter eventuelle måltider
 • Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt. Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.

Sjakk på nett Lichess

Pga av opphold på Lisleby de neste 14 dager kjør vi igang sjakk på nett igjen.

For å logge seg på:

Søndag 15 /11 kl 2000

Mandag 16/11 kl 2000

Torsdag 19/11 kl 2000

1.Lichess

2.Felleskap

3.Lag

4.FSS Chess

5.FSS Chess Arena

Kommer å legge ut på samme måte fremover.Torsdag/Søndag/Mandag

Noen ønsker så si ifra.

Rolf

 

Logg inn