Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall

 

21 Mars KM R 7,Konrad 8

28 Mars Helligdag,ev utsatte partier

2 April KM R8,Konrad 9

11 april Stormesterbesøk

18 April KM R9,Konrad  R10

25 April KM R 10,Konrad R11

 

 

Seriesjakk,avlyste kamper

Det ble mandag 26/10 innført oppdaterte smittevernregler både fra Regjeringen og fra Oslo Kommune. Etter en gjennomgang har Norges Sjakkforbund besluttet følgende:

 • Eliteserierunden helgen 30/1-1/11 utsettes. Dette gjelder i første omgang den delen som var planlagt spilt i Oslo. For kampene planlagt spilt i Tromsø pågår det en utredning, og en avgjørelse vil bli tatt i morgen onsdag 28.10. Det planlegges for øvrig at gjenværende kamper i Eliteserien 2020/21 avvikles de tre seriesjakkhelgene 8-10. januar, 5-7. februar og 5-7.mars 2021.
 • For Østlandsserien gjelder at kamper første spillehelg 31/10-1/11 som involverer Oslo-lag utsettes til tidligst januar 2021.Mer info følger.
 • For kamper i Østlandsserien helgen 31/10-1/11 som ikke involverer Oslo-lag, og for kamper i andre deler av seriesystemet som er planlagt spilt f.k. helg  tas beslutning om hvorvidt kampen(e) skal gjennomføres av lokal arrangør.
 • For seriehelgen 5-6.12.20 vil det bli gitt oppdatert informasjon senest 16.11.20.
 • Det vil bli sendt utførlig informasjon direkte til alle berørte lagledere og klubbledere.
 • De lag som får økonomiske kostnader som følge av utsettelsene bes ta kontakt med nsf@sjakk.no. Alle slike saker vil bli fulgt opp fra Sjakkontoret vis a vis de det angår.

Begrunnelse for NSFs beslutning:

 • NSF har rådført seg med Oslo Kommune, og konkluderer etter dette med at de kampene i seriesjakken kommende helg som involverer oslo-borgere skal utsettes. De er det samlede budskapet i de nye smittevernreglene som tilsier dette, bl.a. restriksjoner på arrangementer og ifht sosial kontakt.

Til lagledere i Østlandsserien

 • Lagledere for hjemmelag bes så snart som mulig å sørge for at det gis tydelig beskjed til gjestende lag om kampene 31/10-1/11 er utsatt, eller blir spilt som oppsatt.
 • For kamper helgen 31/10-1/11 som ikke berøres av utsettelsen skal innrapportering av resultater skje på vanlig måte.
 • Alle lagledere skal naturligvis selv informere berørte spillere om NSFs beslutning så snart som mulig.
 • Spørsmål kan stilles til nsf@sjakk.no, eller til Sjakkontoret på telefon 22 15 12 41.  

 --------------------------------

Dette innebærer følgende:

 31/10 FSS1 FSS 1-Drammen er utsatt til 2021

 1/11 FSS 1-2-3 bortekamp mot Oslo lag,alle 3 er utsatt til 2021.

 6/12 FSS 1-Moss 1 hjemmekamp på RødeKors huset går som planlagt

        FSS 3-Follo2 hjemmekamp går som planlagt

        FSS 2-Stjernen 4 foreløpig usikker

Ny info vil komme den 16 November 2020.

Rolf 

Legg til kommentar

Logg inn