Klubbmesterskap 2020.Kriterier

Klubbmesterskap 2020:

Bare for å minne alle på hvordan den settes opp.

1.Vinner og nr 2 i lavere gruppe garantert plass i høyere gruppe.

2.Resten fordeles etter rating per 1 Januar 2020.

3.Maks 3 Bi-medlemmer fra andre klubber i gruppe A

4.Gruppe A-12 st. Gruppe B-12 st. Gruppe C-12 st.

Avhengig av påmeldte så kan gruppe D bli enten 12 mann eller som KM19 en stor Konrad gruppe.

Vi har da foreløpig beregning.Som kan forandres pga.påmeldte

Gruppa A.

Friplass pga.opprykk fra gruppe B:Jon Anders Stabbetorp og Hans Stabbetorp.

Resterende 10 rating mellom 2200-1800(foreløpig)

--------------------

Gruppe B.

Friplass pga.opprykk fra gruppe C:Oddbjørn Sjøgren-Stig Aarø

Resterende 10 rating mellom 1799-1650(foreløpig)

---------------------

Gruppe C.

Friplass pga.opprykk fra gruppe D:Andreas Fuskeland-Hassen Morad

Resterende 10 rating mellom 1650-1500(foreløpig)

------------------

Gruppe D:

Mest sannsynlig en Konrad gruppe med resterende

-------------------

Dette vil medføre at noen blir satt ned en gruppe pga.lavere rating og noen blir satt opp i høyere gruppe pga.økende rating sist år.Kan og komme nye medlemmer/ bimedlemmer med høyere rating.

Dette blir den mest rettferdige løsning og ingen av oss har en garantert plass pga. at man har eller vil spille i en høyere gruppe.Det gir og spesielt ungdommer og andre en belønning for en selvpåført rating fremgang.

Dette er og vedtatt på årsmøte 2018-2019

Rolf