Utsatte partier per 3 Oktober

Vi har følgende utsatt partier i gruppe A høstturnering.

R2 Harry Andersen-Jonas Høiom

R2 Anders Kristensen-Harald Stette

R2 Per Nordtug-Oddbjørn Sjøgren

R2 Andreas Fuskeland Kro-Lars E Eriksen

R3 Øistein Olsen-Camillo Mordt

R3 Morgan Pettersen-Jan Westereng

R3 Mads Mathisen-Kim Ottesen

Hvis noen av dere har anledning til å spille Torsdag 3 Oktober så si ifra til undertegnede.

Vi vil og sette opp noen Tirsdager til utsatte partier.Partier kan og avtales privat.Utstyr kan lånes.

Rolf