Bekreftelse

Før sjakkrunden startet torsdag 26. september holdt jeg et innlegg hvor jeg bekreftet at mitt kandidatur som sjakkpresident er trukket. Det har vært offisielt publisert på siden tidligere.

Grunnen til at jeg valgte å si en del ting er ikke at jeg fortsatt kjemper for mitt kandidatur.

Men - jeg tar avstand å bli karakterisert som en person ssom kun er opptatt av tull og tøys - en tullekopp.

Jeg framhevet at jeg har tatt alle mine verv i sjakken seriøst.

I andre sammenhenger har jeg hatt verv og oppgaver, i årevis, i internasjonale organsisasjoner, og deltatt i møter opp på regjeringsnivå. Det hadde jeg selvfølgelig aldri oppnådd dersom jeg kun drev med tull og tøys.

Fra min profesjonelle virksomhet har jeg hatt mye med organisasjoner å gjøre. Jeg har vært leder for inntil 4 institusjoner samtidig. Kan jeg noe om organisjoner ? Ja, selvfølgelig.

For å understreke alvoret har jeg nå trukket meg fra styret i klubben. Jeg vil heller ikke være sjakkdommer eller turneringsleder slik situasjonen er nå. Og - jeg har trukket meg fra høstturneringen.

Jeg har IKKE trukket meg fra mitt medlemsskap i klubben.