Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall
så gir jeg motparten beskjed

Følgende start tider.Barnesjakk 1730

                             Høst 1830 Registrering

14 November Utsatte partier/Konrad 10

19 Nov Utsatte partier

21 Nov Høst R9/Konrad 11/Barnesjakk 1730

28 Nov ØM Lag hurtigsjakk

5 Des KM Hurtigsjakk 1-3

12 Des KM Hurtigsjakk 4-7

19 Des Julavslutting/Lyn/pølser

 

 

 

Siste kommentarer

 • Oppgave: Hvit berger remis

  Rolf Uno Livendahl 12.11.2019 17:11
  Ser den nå.Bra Frank

  Read more...

   
 • Oppgave: Hvit berger remis

  Thorbjørn Skaug 12.11.2019 13:17
  Rolf, du må nok gjøre som Frank sier. Ellers vinner sort.

  Read more...

   
 • Oppgave: Hvit berger remis

  Thorbjørn Skaug 12.11.2019 12:49
  Stemmer det, Frank. Når det hvite tårnet går til a8 kan ikke sort ta det pga av avdekkersjakk og ...

  Read more...

   
 • Oppgave: Hvit berger remis

  Rolf Uno Livendahl 12.11.2019 12:47
  c7+ Kxc7 Ta7/8 evig sjakk

  Read more...

   
 • Oppgave: Hvit berger remis

  frank 12.11.2019 09:03
  Ta8 og det blir evig sjakk Kan ikke ta T da hvit får D

  Read more...

NSF og Kindred avtalen

Som de fleste vet så vil NSF inngå en avtale med spilleselskapet Kindred.En avtale som rør seg om 50 mil kroner over 5 år.Det anbefales at dere går inn og leser hva avtalen handler om.

FSS vil sende 4 representanter til Kongressen i Larvik 7 Juli kl 1700.Det vil bli de som deltar i Landsturneringen som stiller opp for Styret i FSS.

De neste 14 dager vil vi i FSS Styre sondere hva våres medlemmer mener om denne sak.

Så langt så er det flertall i Styret for å stemme nei til forslaget.

Vennligst kom med innspill.

---------------------------

Den beste samarbeidsavtalen som norsk sjakk noensinne har hatt mulighet til å inngå.», mener Norges Sjakkforbund. Spillgiganten tilbyr 50 millioner kroner til norsk sjakk fordelt på fem år.

Til gjengjeld ønsker selskapet at Sjakkforbundet jobber for at dagens spillpolitikk med monopol til Norsk Tipping og Rikstoto endres.

Avtalen vil forplikte NSF til å delta i samfunnsdebatten om reguleringen av online pengespill i Norge, og til å jobbe for en overgang til en lisensmodell, skriver Sjakkforbundet.

---------------------------------

Klikk dere inn på denne link så får dere vite alt om avtalen

https://bergensjakk.no/2019/06/17/mer-om-den-mulige-avtalen-med-kindred/

 

Rolf

Leder

FSS

Legg til kommentar

Kommentarer   

#18 Thorbjørn Skaug 28-06-2019 18:30
Til Harald Peter (og andre):

Lisensmodellen betyr slett ikke at private aktører kan få opptre fritt.
Over hodet ikke.

De må følge de reglene og forpliktelsene som ligger i det å ha fått lisens.

Og nettopp her tror jeg at den store misforståelsen ligger i en rekke norske klubber. De tror at lisensmodellen betyr at det er "fritt fram". Men det er det altså over hodet ikke.
#17 Harald Petter Stette 28-06-2019 12:28
n
#16 Harald Petter Stette 28-06-2019 12:27
Jeg sendte ut en epost i dag siden saken var sendt ut til avstemning blant klubbens medlemmer. Her kommer jeg med noen prinsipielle betraktninger. Jeg gjengir dem nedenfor:

1. Formelt er det styret som tar beslutninger på klubbens vegne mellom klubbens årsmøter, derfor er det som her sendes ut en høring. Jeg tenker at styret ønsker å vite hva medlemmene mener. Denne avstemningen er derfor bare rådgivende, og ikke bestemmende, så langt jeg kan forstå det ut fra vanlige spilleregler i en forening. Det er nemlig noe tilfeldig hvem som svarer på en slik avstemning gjennom epostystemet. Altså kan ikke en avstemning i epostsystemet forplikte delegatene til kongressen. Det kan bare styret.

2. Dersom en skal ha en forpliktende avstemning blant medlemmene, må det kalles inn til et ekstraordinært medlemsmøte der en kan høre på hverandres argumenter. Det er som sagt tilfeldig hvem som svarer på en slik avstemning gjennom epost-systemet, og det er også tilfeldig hvor mye den enkelte har satt seg inn i saken. Det er uheldig å ha en forpliktende avstemning uten forutgående debatt.

La meg legge til at jeg er imot denne avtalen. Nye argument i saken har jeg ikke, men vil tillegge vekt at 1) vi må ikke forplikte oss til å bli politiske talerør for kommersielle interesser 2) av samfunnsmessige grunner ønsker jeg en regulering av pengespill, og tror ikke at samfunnet er tjent med et spillmarked der private aktører får opptre fritt.

Harald Peter Stette
#15 Øystein 21-06-2019 15:13
Våre delegater bør være forhåndsforpliktet til å stemme et rungende JA til dette generøse tilbudet fra Kindred.
Riv ned de diktatoriske monopolene.
La oss få vedde på (eller mot) Carlsen gjennom det frie næringsliv som tilbyr langt bedre betingelser enn det 50% konfiskerende Norsk Tipping.
La millionene flomme inn til oss,
samtidig som vi fronter en god og rettferdig sak!
#14 Helge Jansson 21-06-2019 10:05
Spillavhengighet Norge har uttalt seg om avtalen:
https://bergensjakk.no/pdf/Spillavhengighet%20Norges%20Uttalelse%20til%20Norges%20Sjakkforbund%202019.pdf
#13 Thorbjørn Skaug 20-06-2019 14:40
Det er nok bare å innse det.
Her har Sentralstyret bommet på "grasrota" i organisasjonen (NSF), og dette er nok en tapt sak.
(Dette betyr ikke at jeg er skuffet over det).

Uavhengig av akkurat dette - jeg forstår ikke hvorfor idrett, kultur, og lignende skal finansieres av pengespill, enten det nå er statlig gjennom NT, eller på annen måte. Slik er det jo ikke ellers i samfunnet. Penger som kommer inn gjennom skatter og avgifter, osv er jo ikke "øremerket" på forhånd.

Jeg har tidligere kalt dette for den "hellige allianse". Omtrent ingen setter spørsmålstegn ved dette.
Altså, hvorfor kan ikke idrett, kultur osv finansieres over "skatteseddelen" slik som det er med andre ting i samfunnet ?
#12 Per Ofstad 20-06-2019 14:26
Dette er ikke en diskusjon om man er for eller mot tipping, heller ikke om det er skitne penger.

Avtalen er ferdigbehandlet av sentralstyret og Kindred.
Kongressen skal vedta om den godtar eller forkaster den foreliggende avtale.
Kongressen kan ikke vedta endringer i avtalen og så godta den.

Kindred avtalen er omfattende og gjelder for fem år.Avtalen er bindende for de neste fem sentralstyrer.

Hva skjer når avtalen utløper?
"Avtalen vil forplikte NSF til å delta i samfunnsdebatten om reguleringen av online pengespill i Norge, og til å jobbe for en overgang til en lisensmodell, skriver Sjakkforbundet."

Dette er en en oppgave som er utenfor de oppgaver som NSF skal drive med. NSF er et sjakkforbund.
Det holder nok ikke med å skrive en kronikk i Aftenposten av og til å foreslå en lisensmodell.

Den innebærer at NSF motarbeider den modell som det er politisk enighet om. Norsk Tipping er eid av kulturdepartementet.
Hvis avtalen godkjennes vil den avskjære offentlig støtte, både på de områder hvor vi får støtte og muligheter til å få mer i tiden fremover.

Det er klart at det er snakk om mange penger i 5 års perioden, men hvordan pengene så blir brukt er uklart.
Diskusjoner om satsingen på elitesjakk er i dag stor i klubbene. Den vil ikke bli mindre hvis hvis avtalen godkjennes.
Mye bra vil nok skje om NSF får en så sterk innsprøyting av penger, men jeg tror at det likevel ikke vil kompensere de store negative virkningene av avtalen.

Hvordan samarbeidet med Ungdomsforbundet blir påvirket av en avtale med Kindred er uklart.
Ungdomsforbundet mottar i dag stor støtte fra Kulturdepartementet.

Hvordan Kindred bruker de penger de tjener på en lisensavtale kan vi bare gjette, men neppe milliardstøtte til idretten.

Jeg er redd at sjakk mister mye av sin prestisje, noe som får store konsekvenser på flere områder.

Norsk sjakk seiler i dag i medvind, men vi må navigere med omtanke for ikke å havarere.

Per
#11 Erling Strand 20-06-2019 13:20
Hei dere, kjenner på behovet for å si litt om denne saken.

1. Kort om Norsk Tipping og enerettsmodellen.
Takket være denne modellen blir det årlig overført over 700 millioner til Norges Idrettsforbund for å drive aktivitet for barn og unge. I tillegg er det betydelig større summer som går gjennom Kunnskapsdepartementet inn mot å realisere idrettsanlegg, prosjekter for barn og unge etc. Dersom NSF skal ta en politisk rolle mot dette systemet er jeg redd for at NSF kan komme dårlig ut inn mot viktige offentlige aktører som kan være viktigere støttespillere for NSF og utløse betydelig større summer enn 10MNOK over 5 år. Gjennom å velge feil samarbeidsaktør er det fare for at NSF setter seg selv sjakkmatt.

2. Norges Idrettsforbund og NSF
Det er jo et bevisst valg fra NSF / USF og stå utenfor Norges Idrettsforbund og i så måte ikke få samme tilgang til spillemidler / tippemidler. Jeg har ikke nok kjennskap til prosessen og konsekvensene av hvordan situasjonen hadde vært om NSF/USF hadde aktivt søkt om deltakelse i NIF. Dette hadde medførte økte midler, men samtidig hadde sjakken opplevd utfordringer i dagens system med barneidrettsbestemmelse og tillatelser til å konkurrere i tidlig alder. Jeg har en del tenker om dette, men ikke nok kompetanse til å uttale meg. Her anser jeg at NSF er i et komplisert midtspill hvor alle muligheter er åpne.

3. Styrke sjakkens egenart fremfor å selge "sjela" til utenlandske spillselskaper
Personlig står jeg jo med et stort ben i idretten og et mindre ben i sjakken. Jeg ønsker å trekke frem 3 elementer som jeg opplever som unikt med sjakken og som bør danne grunnlag for å arbeide politisk inn mot viktige samfunnsaktører og skape tettere relasjoner med disse fremfor å gå i "opposisjon".

A. Sjakk som inkluderingsverktøy.
Sjakk har et utrolig potensiale i inkluderingsarbeidet. Det krever ingen forkunnskaper innen språk for å kommunisere i sjakkens verden. Det er en lavterskel-aktivitet uten krav til fysiske forutsetninger og det er lite økonomisk kostbart. Gjennom riktige grep kunne NSF / USF hatt en betydelig rolle i inkluderingsarbeid i kommunalt perspektiv og øke inntekter og rekruttering til sjakken. Inkludering i så måte gjelder både personer med fysisk funksjonsnedsettelse, innvandrere og andre personer med behov for deltakelse i frivillige aktiviteter i sosiale rammer. Her må sjakken dyrke sine kombinasjoner fremfor å gå i opposisjon.

B. Sjakk i oppdragerrollen
Sjakk er et krigsspill, sjakk er en konkurranse, sjakk er et spill på liv og død. Samtidig gjøres dette under ordnede former hvor man håndhilser og takker for kampen, hvor man "slåss" på tvers av generasjoner, på tvers av kulturer og på tvers av kjønn (dessverre er det for få jenter". Med dagens utfordringer i skolen hvor gutter (av sammensatte årsaker) har utfordringer og er overrepresentert som "skoletapere" tror jeg sjakk som et element i skolen ville kunne være et grunnleggende verktøy for å skape konsentrasjon, høflighet og engasjement. NSF / USF bør jobbe politisk for å fremsnakke sjakken inn i norsk undervisning fremfor å gå i "opposisjon".

3. Sjakk som motvekt mot dagens digitaliserte verden
"Analog sjakk" krever tålmodighet, konsentrasjon og respekt for mostanderen. Sjakk krever at du forholder deg til ulike generasjoner, kulturer og kjønn. Sjakk tar tid. Dagens ungdom og voksne i en økende digitalisert verden fyller alle mikrosekund med aktivitet, det minimerer tiden til refleksjon og konsentrasjon, det skaper et behov for umiddelbar feedback. Dette er sjakk en motvekt til. Dette kan sjakken dyrke inn mot viktige aktører fremfor å gå i opposisjon.

Min konklusjon er:
NSF og resten av sjakknorge må dyrke de unike egenskapene ved sjakken og fremsnakke og arbeide politisk med å løfte opp sjakkens egenart. NSF må bygge tettere relasjoner med viktige samfunnsaktører for å styrke sjakken fremfor å utfordre et eksisterende system som fører til enorme pengesummer for aktivitet til barn og unge hvert år.

NSF må tenke flere trekk fremover og velge en strategi som gir en vinnende kombinasjon på lang sikt fremfor å forsere i angrep sammen med Kindred og bli satt sjakk matt.

NSF må takke nei til avtalen med Kindred.

Erling
#10 Helge Jansson 20-06-2019 13:11
Et svar til Thorbjørn

Penger lukter ikke var keiser Vespasians svar til de som kritiserte hans ønske om å avgiftsbelegge de offentlige pissoarer i det gamle Rom. Men det er ikke tvil om det å ta mot penger binder mottageren til giveren på måter som kan være uheldig.

Akkurat som jeg er kritisk til omsetning av alkohol, og er for å regulere omsetningen for å begrense skadevirkningene, er jeg prinsipiell motstander av all pengespill, også den Norsk Tipping står for, og er ikke uenig i den karakteristikken som Thorbjørn gir. I likhet med Thorbjørn har jeg sett mange ulykkelige skjebner i kjølevannet av denne kyniske industrien som jeg oppfatter som svindel satt i system. Allikevel innser jeg at menneskets natur neppe lar seg endre, og at det ikke er en farbar vei å gå inn for en forbudslinje. Men jeg hadde helst sett at norsk sjakk hadde klart seg uten disse finansieringskildene. Dette omfatter også grasrotandelen fra Norsk Tipping.
Etter mitt syn vil det å Kindred adgang til det norske spillmarkedet drive utviklingen i gal retning.

Ellers en replikk til Thorbjørns ønske om å plassere meg i det politiske fargespekteret. Jeg tro neppe debatten er tjent med gjøre dette til et spørsmål om politiske skillelinjer. Hvor står Thorbjørn selv i denne saken? Foreløpig sitter han på gjerdet i kanskje det viktigste spørsmål i norsk sjakk på årtider.
#9 Holger 20-06-2019 11:27
Jeg har ikke noe i mot at FSS og NSF tar imot "skitne" penger og har heller ikke noe imot penger fra kindred hvis dette dreier seg om vanlig sponsoring.

At NSF skal drive politisk lobbyarbeid går ikke an synes jeg - uavhengig hva slags sak det dreier seg om (idrett ville kanskje vært et unntak). Og lobbyarbeidet blir ikke ubetydelig hvis NSF forplikter seg til å bruke 7,5 mill. på det.

For øvrig eier kindred (som het Unibet før) Unibet og minst 10 andre spillesteder og tjener penger på spilling. At Thorbjørn skrev at man kan ikke gamble hos kindred er dermed ikke helt riktig. (men spiller egentlig ingen rolle)

Logg inn