Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall
så gir jeg motparten beskjed

Følgende start tider.Barnesjakk 1730 Hver Torsdag

Registrering Konrad gruppe senest 1830

20.05.2020

All sjakk på Lisleby er utsatt inntil 6 August 2020.

Vi kjør sjakk på nett hver Mandag/Søndag/Torsdag

kl.1900-2200.

Link blir sendt på mail ,Facebook og

FSS.no ukentlig.

 

 

Siste kommentarer

 • Klubbmesterskap 2020/FIDE rating

  Øystein 28.05.2020 03:42
  Som fremgår av Sjefens redegjørelse kan ikke den påbegynte turneringen fortsettes på tilfredsstillende ...

  Read more...

   
 • Corona Sjakk oppstart/oppdatering 20 Mai 2020

  Meagan 26.05.2020 07:18
  Ƭhe article was instead grabbіng and intriguing enough to receive all possible nuances to recall.

  Read more...

   
 • Corona Sjakk oppstart/oppdatering 20 Mai 2020

  Leigh 24.05.2020 06:27
  Wow, looks great, particularly the end. I was looking for that subject for a few days throughout the ...

  Read more...

   
 • Klubbmesterskap 2020/FIDE rating

  John-Tore Gram 22.05.2020 00:08
  Bra Fidetallene blir registrert hvertfall:)Forslag 2 støtter jeg;)

  Read more...

   
 • Kvælemattens gleder

  Rolf Livendahl 06.05.2020 13:07
  Fint parti og sjakkens ønskedrøm å få til en slik avslutting.Flott spilt Helge.

  Read more...

Resultat KM hurtigsjakk Lichess(uoffisielt)/Div

Da har vi avviklet KM hurtigsjakk på Lichess.Vi har spilt over 4 Torsdager og resultat ble som følger(basert kun på total plassering i løpet av de 4 rundene.

 

1.Hogir Talat(Ranger 87) Sarpsborg 43 parti spilt 41 vunnet,1 remi og 1 tap

Plasseringspoeng: 1-5-1-1= 8

2.Rolf Livendahl(Rolful) Fredrikstad  30 parti vunnet.

Plasseringspoeng:2-6-3-4=15

3.Svein Bjørnland(Schnipfelgruber) 29 parti vunnet.

Plasseringspoeng:3-9-2-2=16

Hogir i en særklasse og kun med 1 tap.Hans Stabbetorp som sto for den prestasjonen.

Svein knuste undertegnede men må ta til takke med plass 3 pga.plassering resultatene.

------------------------------

Nå er det snart sommerpause og vi håper på oppstart den 6 August.Dere vil bli informert om situasjonen fortløpende.

Avgjørelse om oppsett til høsten blir tatt første uka i August.

-----------------------------

Hvis det er noen som har ønsker om spesielt opplegg for sjakken på Lichess så si ifra.Utover sommeren så vil jeg fortsette å legge ut turneringer på Lichess.Forslag mottas med takk.Det kan og gjelde andre tidspunkt,temaer etc etc.

God pinse til dere alle

Rolf

Per Hartvig Nilsen 70 år

Per Hartvig Nilsen blir 70 år idag.Per har vært medlem i FSS i mange år og er en habil sjakk spiller.Per dags dato er han ikke medlem pga,men vi vil gratulere han uansett.

 

 

Gratulerer med dagen med håp om en bra dag og gjensyn på sjakken igen.

For Styre og FSS

Rolf

Leder

Klubbmesterskap 2020/FIDE rating

Hei,

Klubbmesterskapet 2020 måtte avbrytes/utsettes etter runde 6.Fristen for FIDE registrering går ut idag.For å få registrert spilte partier så er alle utsatte partier dømt til tvungen remi(de blir ikke ratet).

Nye FIDE rating tall basert på spilte partier i KM20 vil komme 1 Juni.

Hva som vil skje med KM2020 kommer vi tilbake til før offisiell oppstart på Lisleby Samfunnshus.

Dere medlemmer kan og komme med innspill i dette.Vi har følgende alternativer.

1.Kansellere resten av KM2020 og satse på KM2021

2.Spille ferdig KM 2020 til høsten med prioritet Gruppe A.De andre går rett på høstturnering.

Problemet er at de partiene som er dømt til tvungen remi vil ikke bli spilt,ergo så uansett hva som gjøres så blir det ikke helt rettferdig.I tillegg så vet vi ikke om alle i f.eks Gruppe A kan spille til høsten.

Videre så vet vi jo ikke hvilke restriksjoner vi vil ha til høsten.Vi får bare avvente og se hva som skjer i løpet av sommeren.

Rolf

Corona Sjakk oppstart/oppdatering 20 Mai 2020

Hei sjakk venner,vi har idag fått siste nytt angående muligheter for å starte opp sjakken igjen.

Det er meget strenge krav til arrangørene hvis sjakken skal åpnes igjen.Dette er noe som vil kreve mye resurser.FSS Styre har nå vedtatt at det ikke er forsvarlig å åpne sjakken før August.

Begrunnelse:

1.Kommunen har stoppet utleie av Lisleby Samfunnshus da de ikke kan overholde smittevernreglene/krava.

2.Det vil bli lagt et stort ansvar på klubben for å klare å gjennomføre en restart.

3.Det vil kreve store menneskelige resurser for å ivareta smittevern reglene.

4.Styret vil ikke påta seg dette ansvar.

5.Da vi kun har ca 3 uker igjen av vårsesongen så konsentrerer vi oss om restart i August.

6.Restart vil avhenge av Myndighetenes krav i August.

Det vil bli gitt fortløpende info i løpet av sommeren.

Håper på full forståelse fra klubbens medlemmer

For Styre

Rolf

Leder

FSS

Retningslinjer for sjakk-arrangementer i lys av Corona-restriksjonene

Publisert 20. mai 2020 av Henrik Sjøl

 

Norges Sjakkforbund (NSF) og Ungdommens Sjakkforbund (USF) vil til enhver tid lytte nøye til myndighetenes pålegg om smittevern under Corona-pandemien. NSF og USF vil gi retningslinjer, men det er hver enkelt klubb/arrangør som er ansvarlig for smitteverntiltakene som til enhver tid gjelder blir fulgt.

Sentralt i regelverket er https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470, Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskrriften), fra Helse- og omsorgsdepartementet, sist oppdatert 14. mai 2020 §13.

Helsedirektoratet gitt en veileder https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19 Smittevern for idrett (covid-19), som gir veiledning om hvordan dette kan iverksettes mot idrett.

På grunnlag av dette vil NSF og USF gi følgende råd for sjakkspill i regi av NSF / USF og klubber eller lokallag tilknyttet NSF eller USF.

Spørsmål om denne veilederen kan stilles til turneringssjef i NSF Henrik Sjøl.

Klubbkvelder / klubbturneringer

Klubbkvelder / klubbturneringer kan gjennomføres så lenge følgende tiltak gjennomføres / følgende krav er oppfylt.

 • Det er tillatt maksimalt 50 personer på arrangementet.
 • Arrangementet skal ha en smittevernsansvarlig. Han/hun er ansvarlig for at regelverket blir fulgt nøye, og under spillets gang følge opp at avstandsregler blir fulgt. Det skal føres logg over hvem som er til stede. Loggen skal slettes etter 10 dager.
 • Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 m avstand. Det anbefales at brett settes ut med god avstand. For at avstand til motspiller skal holdes til 1 m krever det at spillerne sitter i normalt oppreist sittestilling. Bare spilleren som er i trekket har lov å lene seg over brettet. Det er begge spillernes ansvar å påse at 1 m regelen blir fulgt. Smittevernansvarlig skal påse at denne regelen blir fulgt, og kan delegere ansvaret til dem han finner egnet.
 • Syke personer har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i karantene eller isolasjon har ikke adgang til arrangementet.
 • Personer som er i risikogruppe bør ikke delta arrangementet.
 • Lokalet skal være rengjort før arrangementet.
 • Alle skal følge god håndhygiene. Håndhygiene skal som et minimum utføres
 • Før og etter partiet
 • Etter toalettbesøk
 • Etter hosting/nysing/snyting
 • Før og etter eventuelle måltider
 • Man bør unngå kontakt mellom hender og ansikt. Det er ikke lov å spise i spilleområdet. Heller ikke tyggegummi, pastiller eller snus er tillatt.
 • Man skal avstå fra håndhilsning før og etter partiene.
 • Om brett/brikker/klokke skal brukes igjen samme, eller neste dag skal disse rengjøres mellom partiene.
 • Om det er mer enn 20 spillere bør spillerne deles i grupper. Om lokalene tillater det skal hver gruppe spille i eget rom, men dette er ikke noe absolutt krav.
 • For spill med klokker, anbefales at det spilles med tilleggstid, og at denne er min 10 sek. Lynsjakk er ikke anbefalt. Bakgrunnen for dette er at 1 m regelen lettere vil brytes i tidsnød.
 • Bare turneringer med anbefalt betenkningstid vil kunne bli FIDE-rated.

NGP-turneringer / større turneringer.

Deltagere fra ulike geografiske områder gir større risiko for smittespredning mellom geografiske områder med ulikt smittepress. Turneringen anbefales avlyst eller utsatt.

NSF vil ikke tillate NGP-turneringer så lenge Helsedirektoratet anbefaler at arrangementer med deltakere fra flere regioner bør utsettes / avlyses. Det samme gjelder Norgesmesterskap.  Avvikling av andre større turneringer anbefales utsatt eller avlyst.

 

Logg inn