Jeremy Silman – profet eller sjarlatan?

En personlig vurdering fra Helge og Thorbjørn

 

Bernt har for tiden en serie på hjemmesidene kalt «Finn planen». Serien er lærerik og viser hvor viktig det er å ha en riktig vurdering av elementene i en stillingen på brettet før en virksom plan kan legges. 

Helge startet å spille sjakk på alvor først i voksen alder, sent i 30 - årene. Før den tid hadde jeg nok spilt noen tilfeldige kaffepartier mot venner, men ikke organisert i klubb. Det var ganske overveldende å oppleve den totale planløsheten og forvirringen overfor stillinger som jeg overhodet ikke forstod. Spillet bar selvfølgelig preg av dette. Det var preget av spontane innfall med liten relevans til den virkelige stillingen på brettet.

Thorbjørn var veldig aktiv i fri-idrett (landslagsnivå), men måtte legge opp som 25-åring pga skade fra noen år før. Da begynte han å pusle så smått med sjakk (kunne ikke noe fra tidligere) og oppsøkte sjakk-klubben i Bergen (studerte i Bergen). Som litt lat person tenkte han: "Jeg lærer meg b4, så får vi se hvordan det går"

[Thorbjørn:  Jeg kan egentlig nesten ingenting om sjakk, og det er et lite mirakel at jeg i det hele tatt har FIDE-rating. Men min plan er å lære meg litt mer når jeg blir pensjonist pr 1. november i årFor øvrig elsker jeg å være sjakkskribent.]

Tankeverktøy

En øyeåpner og åpenbaring for oss var det å få Jeremy Silmans bok «How to reasses your Chess» i hendene. For første gang fikk vi et tankeverktøy som var egnet til å skape orden i kaoset på brettet. Alt i Silmans verktøykasse er neppe sugd av eget bryst, men vi opplever allikevel at han har en systematisk og original framstilling som vi ikke har sett andre steder. 

Jeremy Silman (f 1954) er Internasjonal mester og har i dag en internasjonal rating på 2383. Han er forfatter av over 35 bøker, for det meste om sjakk, men også om kasino-gambling. I tillegg er han fast bidragsyter på chess.com. Han har også skrevet for Chess Life og New in Chess. Framstående klubbmedlemmer i FSS er kritisk til Silman, og peker på at hans store produksjon neppe borger for kvalitet. Silman hører ikke til kremen av sjakkspillere, men etter vårt syn har han skapt en didaktikk som skaper klarhet, og gir nybegynneren et analyseverktøy og språk som er et godt utgangspunkt for å vurdere stillinger og legge planer for spillet.

Øystein Brekke som driver Norges mest kjente sjakkbokhandel, karakteriserer Silman på denne måten: "En av verdens mest pedagogiske sjakkforfattere" og "Vår tids kanskje mest fremgangsrike sjakkpedagog for nivåene opp til mesterstyrke"

Silmans metode

Silmans sentrale begrep er ulikhetene eller ubalansen som eksisterer mellom spillernes stillinger på brettet. Spilleren må utvikle en plan som er i overensstemmelse med denne ulikheten og ta hensyn til de positive og de negative faktorene i stillingen på brettet. Eller slik Silman selv formulerer det: «If you want to be successful, you have to base your moves and plans on the specific imbalance-oriented criteria that exist in the given position, not on your mood, tastes, and/or fears! »

Hvilken er de viktigste typer ubalanser som kan oppstå på brettet?

Løper kontra springer:

Løpere elsker åpne stillinger og diagonaler, men er låst til én farge. Springere trives i lukkede stillinger med en sikret forpost som kan nås dypt i motstanderens stilling. Springere kan angripe alternerende fargede felter. Et av de store temaene innen sjakkanalyse er gode springere mot dårlige dårlige løpere og vice versa.

Bondestruktur:

Noen begreper: svake bønder, hengende bønder, isolerte bønder, dobbeltbønder, fribønder, bondeovervekt på en av fløyene osv. Et stort kapittel.

Terrengfordel:

Terreng dreier seg om hvor stor del av brettet man kontrollerer med sine bønder og brikker. Spilleren med terrengfordel har større muligheter til å manøvrere slik at brikkene kommer i optimal posisjon, det motsatte gjelder for spilleren med lite terreng. Spilleren med terrengfordel bør unngå å bytte ut brikker, det motsatte er tilfelle for den med lite terreng.

Materiell:

En bonde eller endog en offiser over kan avgjøre, men er ikke alltid en garanti for seier. Stillingen på brettet avgjør.

Kontroll over en linje – veier hvor tårn kan trenge inn i motstanderens stilling.

Tårnene virker best i åpne linjer. Den som kontrollere en åpne linje med et konkret angrepsmål har en klar fordel. To tårn som kan nå 7. eller 8. raden kan ofte avgjøre et parti.

Kontroll over nøkkelfelter – hull i motstanderens stilling 

Slike felter er gode hjemsted for springere.

Utviklingsforsprang

En spiller med utviklingsforsprang bør søke muligheter for å åpne stillingen, særlig mot en konge som ikke har rokert. Å ofre en bonde eller endog en offiser for et avgjørende angrep kan være mulig i en slik stilling. Den som har et utviklingsforsprang må mens det ennå eksisterer, gripe muligheten til å angripe.  

Initiativet

Å ha initiativet betyr å tvinge sin agenda på motstanderen. Motspilleren må reagere på trusler i stedet for å virkeliggjøre sine egne planer. Initiativet er midlertidig og kan forsvinne. Det må veksles inn i en statisk fordel.

Kongens sikkerhet

Statiske kontra dynamiske faktorer

En dynamisk fordel må unyttes raskt fordi den ofte fordufter uten noe varig fordel (eks. utviklingsforsprang).  En statisk fordel kan være materiell overvekt eller en fordelaktig bondestruktur.

Silman gir eksempler på alle disse ulikhetene og hvordan de bør behandles – instruktivt og bra.

Hva er en plan?

På bakgrunn av en analyse av ubalansen som eksisterer på brettet kan man danne en plan.

1: Finn ulikhetene i stillingen. Hvilke ulikheter er positive og negative for en selv.

2: Hvilken fløy ønsker du å spille på, dronningfløyen eller kongefløyen? Spill der det en positiv ubalanse i stillingen, eller hvor du kan skape en positive ubalanse.

3: Ikke regne varianter i første omgang, men drøm opp en stilling du ønsker å nå.

4: Når du har funnet et mål som det er realistisk å nå, kan variantregning gjennomføres. Kandidatrekkene er alle trekk som kan føre fram til den ønskede stillingen.

Silman anbefales. Kritiske røster ønskes velkomne, men det finnes kanskje andre som har funnet Silman verd å studere?

Med vennlig hilsen

Thorbjørn og Helge.