Sluttspill med Per Ofstad

Bondesluttspill

20 elementære stillinger som det er nødvendig å kjenne for den ambisiøse sjakkspiller

 

Tårnsluttspill

Tårnsluttspill som det er nødvendig å beherske for den ambisiøse spiller