Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall

 

opplæring kl 1730-1830

Torsdag 2 Mars Utsatte partier.Konrad(D) R6

Tirsdag 7 mars KM Langsjakk R6/7

Tirsdag 14 mars Vårlyn 10 runder

Torsdag 23 mars KM Langsjakk R7/8

Lørdag 25 Mars ØM Sjakk

Søndag 25 Mars ØM Sjakk

Torsdag 30 Mars KM Langsjakk R8/9 

Torsdag   6 April(sjakk for hjemmesitterne)?

Torsdag  13 April KM Langsjakk Runde 9/10

Håndhilse ?!

Det er stort sett standard å håndhilse før man starter et seriøst eller offisielt sjakkparti, og de fleste spillere gjør det.

Det kan hende at det glemmes, og det er egentlig ikke noe problem.

 

Problemet er når en spiller nekter eller avviser å hilse på motspilleren. Hva da ? Hva skal turneringslederen gjøre dersom den avviste spilleren beklager seg og sier at "han nekter å håndhilse på meg" ?

Etter min mening skal da den som nekter dømmes til tap i partiet.

 

Hva hvis begge spillerne nekter å håndhilse?

Igjen, etter min mening, da skal begge spillerne dømmes til tap - altså 0 - 0 !

 

Dette er ikke bare en tenkt situasjon. På verdens-toppnivå har vi situasjonen mellom Kramnik og Topalov. En del av bakgrunnen er den meget omtalte toalettskandalen fra noen år tilbake. Så vidt jeg forstår har begge spillerne fått dispensasjon fra regelen om å håndhilse på hverandre før starten av partiet. Og, det er ikke på grunn av hygiene eller andre relevante grunner. Det er rett og slett på grunn av fiendskap.

Med forbehold om at jeg slett ikke kjenner hele historien, synes jeg at FIDE har opptrådt svakt i denne saken !

Som nevnt, dersom to spillere nekter å hilse på hverandre før et parti, da mener jeg at partiet bør dømmes til 0 - 0 (og eventuelle konsekvenser i tillegg).

Noteringsplikt

I vanlige langpartier er det som kjent noteringsplikt.

Det er flere grunner til dette. Ikke minst gjelder det dersom det skulle bli behov for rekonstruksjon av trekk underveis i partiet. Det kan også være viktig i forbindelse med tidskontroller (40 trekk), trekkgjentagelser, 50-trekksregelen osv.

En annen funksjon er at partiet kan bevares for ettertiden og publiseres - for eksempel på klubbens hjemmeside.

Dette er imidlertid ikke problemfritt.

På hjemmesiden til en annen norsk sjakklubb finner jeg følgende:

"Dessverre er det slik at enkelte skriver veldig dårlig. Det kan være slurvete håndskrift, eller rett og slett at man glemmer å notere ned trekkene. Det gjør det svært vanskelig for oss å gjenskape partiet, og derfor er det bestemt at slike partier ikke blir lagt ut."

Minner også om at noteringsskjemaene til enhver tid skal være tilgjengelig for turneringslederen. Men det er det jo ikke noen vits i dersom skjemaet ikke er mulig å lese.

Dette til ettertanke.

Om å stoppe klokka (sjakkuret)

I sjakk hender det ganske ofte at det oppstår tvister, uenigheter, frustasjoner, osv. Særlig gjelder dette hvor det er såkalt tidsnød, og da spesielt i lynsjakk. Jeg har opplevd dette mange ganger, både som spiller og som turneringsleder. De som spiller i klubbsjakk-sammenheng er godt vant med å bruke sjakk-klokka. Likevel, de fleste spillere vet faktisk ikke hvordan de kan stoppe klokka og sette den på "pause". Dels er dette forståelig, fordi det finnes så mange ulike typer sjakk-klokker. Men, det kan faktisk lønne seg å finne ut dette. Det kan løse mange konflikter og forebygge mange problemer.
Et typisk eksempel er bondeforvandling. Her hender det at den ønskede brikken (oftest dronning) ikke er tilgjengelig, og så begynner man å sette et tårn på hodet, eller si at bonden gjelder som en dronning, osv. Og så blir det bare forvirring og tull ...
I slike tilfeller er det mye bedre å stoppe klokken og be turneringslederen om assistanse. Med andre ord, det kan lønne seg på forhånd å sette seg inn i hvordan man kan stoppe klokka. Dette skal selvsagt ikke gjøres i tide og utide, men mange problemer og tvister kunne vært løst på en bedre måte dersom spillere benyttet seg litt oftere av dette.
Bedre å spørre en gang for mye enn en gang for lite ...