Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall

 

opplæring kl 1730-1830

Torsdag 2 Mars Utsatte partier.Konrad(D) R6

Tirsdag 7 mars KM Langsjakk R6/7

Tirsdag 14 mars Vårlyn 10 runder

Torsdag 23 mars KM Langsjakk R7/8

Lørdag 25 Mars ØM Sjakk

Søndag 25 Mars ØM Sjakk

Torsdag 30 Mars KM Langsjakk R8/9 

Torsdag   6 April(sjakk for hjemmesitterne)?

Torsdag  13 April KM Langsjakk Runde 9/10

Sjakkuret

File:Schaakklok 002.JPG

Wikipedia

Vi har fått en del nye spillere i det siste, både voksne og yngre. Følgende kan synes som pirk, men det kan ha stor betydning, blant annet i hurtigsjakk, og ikke minst, i lynsjakk. Det har medført en del irritasjon og frustrasjon, så det kan være godt å få innført riktige vaner med det samme.

Så da tar vi regelen:

Spilleren må stanse klokken med den samme hånden som ble brukt til å utføre trekket. Det er forbudt å holde fingeren på klokken eller holde hånden over den.

(For øvrig skal man ikke mishandle klokka ved å dunke i vei på den. Utrolig hvor mange som gjør det).

Om rokade

Cb kingside.png

Illustrasjon: Wikipedia

 

Rokade er en velkjent ting for sjakkspillere, og stort sett ikke forbundet med problemer. Likevel, det er nesten utrolig hvor mange problemer som kan oppstå i forbindelse med dette. Og, det er da slikt som turneringsledere / dommere må kjenne til.

Jeg skal ikke gjennomgå alle disse tingene her. Slikt kan fort ta en times tid på et dommerkurs for eksempel.

Men spørsmålet har blant annet kommet opp i forbindelse med dagens oppgave i julekalenderen. Saken er: Kan et tårn som har vært flyttet ( f eks fra h8 til h7), men som så har kommet seg tilbake til "riktig" sted ( f eks gått tilbake fra h7 til h8), delta i en rokade?

Svaret er ganske enkelt: NEI !

Altså: Rokade er ikke tillatt med et tårn som har vært flyttet tidligere.

(Mange er faktisk ikke klar over dette)

Feiltrekk og rørt brikke

Det har i det siste vært noen spørsmål om dette i klubben; i forbindelse med hurtig- og/eller lynsjakk.

Jeg har ikke tenkt å gi noen fullstendig utredning om dette (det blir for "jurister"), men vil komme med et par illustrerende eksempler.

La oss si at jeg har hvit i et hurtigsjakkparti. Klokkene startes, og jeg flytter min hvite e-bonde fra e2 til e5 (altså hele 3 felter framover).  Jeg fullfører trekket ved å trykke på klokken.

(Når man flytter en brikke utfører man trekket. Når man så trykker på klokken, fullfører man trekket.)

Tilbake til situasjonen. Jeg har åpenbart gjort et feiltrekk, og jeg har fullført trekket ved å trykke på klokka. Min motstander kan da påpeke at jeg har gjort et feiltrekk og kan dermed kreve seieren i partiet. (Dette gjelder altså lyn- og hurtigsjakk). MEN, han/hun må gjøre det der og da - uten å spille videre. Spiller vedkommende videre er det for sent. Da fortsetter partiet.

 

Så tar vi en ny situasjon. Denne gangen gjelder det "rørt brikke".

For å ta det enkelt er vi igjen helt ved starten av partiet. Jeg spiller hvit, og klokkene startes. Det er hurtigsjakk. Jeg tar tak i min d-bonde, men ombestemmer meg, og jeg flytter min e-bonde fra e2 til e4. Jeg har altså utført et helt lovlig trekk.

Men, min motstander kan kreve at jeg tar tilbake trekket, og utfører et trekk med d-bonden. Hvorfor? Jo, fordi rørt brikke må flyttes, så sant det er mulig.

I dette tilfellet kan det ikke påberopes feiltrekk. Det kan kun kreves at rørt brikke må flyttes. Men, som en kompensasjon, kan min motstander få for eksempel 2 min ekstra i tid. Turneringsleder må da selvfølgelig tilkalles. I slike, og andre tilfeller, stopp klokka !!

 

Med håp om at dette var oppklarende.

(Hvorfor er det så vanskelig å beskrive noe som er så enkelt..........??)

Slå Kongen

På høyeste sjakknivå blir det for mange remiser, og slik har vært i mange ti-år.

Hovedårsaken er det extremt høye presisjonsnivået, sammen med at remis-rommet er for stort:

Det er for vanskelig å få stor nok fordel til å vinne.

Derfor mener jeg sjakkreglene bør endres:

 

1) Formålet med spillet er å SLÅ Kongen (gjerne å slå den UT, som er den nye NRK-sjargongen).

2) Det er tillat å flytte kongen i sjakk, og å la den bli stående i sjakk.

 

Netto-effekten blir at patt forsvinner, og dermed blir en lang rekke stillinger som i dag

er trivielle remiser, vunne stillinger.

 

Forøvrig bør i fotball målene lages større, det er for vanskelig å score!

 

La oss få flere sjakk-seire, flere fotball-goal, mere action!

Rørt brikke må flyttes

Det er ikke alltid lett å være sjakkdommer. Det er så mange situasjoner som kan oppstå og hvor man ikke uten videre kan finne nøyaktig fasit i reglene. FIDE sier at i tilfeller som ikke dekkes fullstendig av en paragraf bør det være mulig å komme fram til riktig avgjørelse ved å bruke skjønn, god dømmekraft og objektivitet. Målet er å finne en rimelig løsning.

I en rapport fra årets kretsmesterskap for ungdom i Akershus leser jeg om en spiller som i vunnet stilling tapte fordi han rørte sin egen dronning med genser-ermet ! Vel, hva skal man si....??

Den generelle regelen er jo at rørt brikke skal flyttes.

 

Som tidligere fortalt opplevde jeg følgende i Sarpsborg. Min motstander bøyde hodet framover og berørte sin dronning med nesa!

Rørt brikke ?

I dette tilfellet endte det med at han faktisk flyttet dronningen.

Uansett, slikt skjer kun i Sarp....