Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall

 28 Sept Høst Lynsjakk 11 Runder

   5 Okt høstferie

12 Okt 5 R Høst

19 Okt 6 R Høst

26 Okt 7 R Høst

  2 Nov Høst Lyn

  9 Nov 8 R Høst

 16 Nov 9 R Høst

 

 

KLubbturneringen 2022 Runde 10 og 11.

Klubbturnering 2022 runde 7. + Konrad runde 8.

6. runde klubbturnering 2022

 

6. runde Konrad + utsatte partier

FSS klubb 2022 runde 5.