Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall

 28 Sept Høst Lynsjakk 11 Runder

   5 Okt høstferie

12 Okt 5 R Høst

19 Okt 6 R Høst

26 Okt 7 R Høst

  2 Nov Høst Lyn

  9 Nov 8 R Høst

 16 Nov 9 R Høst

 

 

Bjørn Berg Johansen 80 år

 

 

 

Bjørn Berg Johansen 80 år Onsdag 26 Oktober 2022.

Bjørn har viet de siste 35 år til sjakken lokalt i Fredrikstad. I tillegg driver han en utstrakt reisevirksomhet i forbindelse med sjakk turneringer landet rundt. Der stiller han opp med FUS live brett slik at sjakken kan live overføres på nett.

Bjørn har vært med i Fredriksstad Schakselskap de siste 30 år. Han tok opp sjakken igjen etter en arbeidsulykke da han ble ufør. Da var det viktig å fylle tiden med noe fornuftig. Bjørn har alltid spilt sjakk så da passet det å gå inn aktivt i sjakken.

Bjørn har vært Leder og Styremedlem mer eller mindre de siste 35 år. Han gikk av som Leder i 2014 og vier nå fulltid til Fredrikstad Ungdomssjakk i det Hvite hus på Selbak.

Bjørn er og kasserer i Østfold sjakk krets og med i styre for Senior sjakken.

Barn/ungdomssjakk er noe som har stått Bjørn nær opp igjennom årene og han har helt klart bidratt til rekrutering av ungdommer til sjakk. I tillegg så er Bjørn en meget god fotograf som og er en del av hans hobby.

Bjørn har vært meget aktiv i FSS opp igjennom årene og det er vel ikke noe tvil at hans bidrag har skapt en god grunn for Fredrikstad sjakken slik at FSS har og er en av Norges største sjakk klubber.

Vi i klubben benytter anledningen til å rette en stor takk til arbeidet Bjørn har lagt ned for klubben og til videre arbeid med ungdomsrekrutering på Sellebakk.

Fredriksstad Schakselskap gratulerer Bjørn med den store dagen og ønsker deg fortsatt fremgang og glede med barn/ungdomssjakken.

Rolf Livendahl

Leder

FSS

Høstturneringen runde 6

Høstturneringen 2022 runde 5

 

 

 

 

 

 

 

  

Partier høstturneringen 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjakkspilleren Jan Ludvigsen +

 Med Jan Ludvigsens bortgang har vi mistet en av de mest markante medlemmene i Fredrikstad Schakselskaps historie, både som sjakkspiller og tillitsvalgt. I 1999  fikk Jan Ludvigsen Norges Sjakkforbund gullnål, som er forbundets høyeste utmerkelse. Det fikk han for lang og tro tjeneste som leder og sekretær i sammenhengende 30. år i Fredrikstad Schakselskap. Som sjakkspiller hadde han stor sjakkforståelse, ofte kombinert med med skarpe varianter og ofre

Vi skal se han i aksjon mot Steinar Sæther fra 4 runde i klubbturneringen 1991 med Jan Ludvigsens egne kommentarer: