Forfall/Termin

rolf.livendahl-at- gmail.com 
sms 97687051 for forfall

 28 Sept Høst Lynsjakk 11 Runder

   5 Okt høstferie

12 Okt 5 R Høst

19 Okt 6 R Høst

26 Okt 7 R Høst

  2 Nov Høst Lyn

  9 Nov 8 R Høst

 16 Nov 9 R Høst

 

 

Partier KM Runde 8 og 9

FSS KLM. runde 7 og 8

FSS K.L.M. runde 6 og 7.

FSS KL.M. 2023 D. runde 6.+ utsatte partier.

FSS KL.M. 2023 runde 5.