Mitt prosjekt

 

systemation.com

Etter at nå kruttrøyken har lagt seg for det meste ønsker jeg å forklare noe nærmere om mitt presidentkandidatur-prosjekt.

Det begynte etter sommerens store turnering i Sarpsborg. Jeg fikk da idéen om at jeg ville prøve å holde oppe fokus på sjakk her i nærområdet (Forstaden, m.v.).

Så slo tanken meg: Hva med å bruke president-kandidaturet som et springbrett i forhold til dette?

Det var min egen idé og ikke diskutert i styret. Jeg valgte å gå for det på egen hånd (nærmest i amerikansk valgkampstil). Hadde jeg tatt det opp i styret tror jeg at det ikke hadde blitt noe av. Det hadde nok blitt mange innvendinger, og jeg hadde bare måttet kaste inn håndkléet.

Så - jeg la en plan; en prosjektplan.

Det startet med helsides oppslag i både Fredriksstad Blad og Demokraten. Jeg må si meg fornøyd med dette. Grunnen er at det lå mye arbeid og planlegging bak.

Det er ikke bare-bare å få til helsides oppslag om samme sak i begge avisene samtidig.

Så gikk ferden videre, og den endte som kjent på ordførerens kontor i forlengelsen av valget. Egentlig en kjempeidé, spør du meg. Ordføreren var absolutt "med på leken", og jeg var veldig godt fornøyd med to siders oppslag i Demokraten, i tillegg til forsiden.

Også her lå det betydelig arbeid bak.

Det har medført at jeg har blitt kjendis her i byen. Ukjente folk snakker til meg om sjakk. Men, tro meg - dette er en bivirkning. Intensjonen har ikke vært å bli kjendis (selv om jeg ikke har noe imot det). Intensjonen har vært å løfte fram og opprettholde interessen for sjakk. Det er helt utrolig hvor mange som har et forhold til sjakk, selv om de ikke kommer i klubben (i første omgang).

Sjakk har blitt en "snakkis" på byen !!

Jeg hadde planer om hvordan jeg skulle fortsette.

Men så begynte motreaksjonene å komme. Og det fra egen klubb !

Litt overraskende. Men fra den erfarne journalisten (Pedersen) i Demokraten ble jeg stadig spurt om hvorvidt Janteloven hadde begynt å komme i effekt.

Til slutt følte jeg meg så vingeklippet at det var bare å legge bort hele greia. En vingeklippet fugl er ikke særlig god til å fly......

Dermed er vi fremme ved mitt muntlige innlegg her i klubben forleden.

Jeg ville ikke bli forbundet med at jeg ikke er seriøs, og jeg ville ikke at jeg skulle bli vurdert som at jeg ikke er i stand til å ta et slikt verv.

Derfor valgte jeg å si noe om min innsats i 2 forkjellige internasjonale organisasjoner (annet enn sjakk). Fra disse har jeg fått svært gode tilbakemeldinger etter flere års arbeid. Jeg har deltatt i arbeid på regjeringsnivå.

Ville jeg klart å være president i forbundet? Jeg mener JA.

Men - det har ikke vært hovedsaken. Det har vært å holde sjakk i fokus her i byen (Fredrikstad).

Det mest fornuftige innspillet som jeg har fått har kommet fra min styrekollega Holger Blauhut. Jeg spurte han for en tid tilbake om han ville støtte mitt president-kandidatur. Da sa han at før han kunne svare på det måtte han se mitt "program". Med andre ord, han ville ikke dømme etter hvorvidt han liker meg eller ikke, men hva er det jeg ville oppnå i norsk sjakk, og ikke minst hvordan.

Selvfølgelig har jeg tanker og oppfatninger om det. Men det blir jo ikke aktuelt nå.

Uansett, det har vært en interessant erfaring. Jeg har fått oppleve at det er ikke lett å være agent, eller dobbelt-agent. (Med agent mener jeg ikke spion, men en som vil noe).